Chương trình mentoring 2017

0
5

 

Tiếp tục sau chương trình mentoring 2016 : 12/2015 – 4/2016, hai mentee của tôi đang làm việc cho Hitachizosen. Tiếp tục 2017 từ 1/2017 – 6/2017 tôi dự kiến mentor cho 2-3 bạn nữa theo chương trình cá nhân :

Bạn sẽ được đào tạo chuyên môn ” Cơ khí, đường ống công nghệ ” theo khung chương trình đặc biệt :

Được tôi ( người hướng dẫn ), dẫn dắt các bạn :

  1. Cơ khí, đường ống theo giáo trình doanh nghiệp
  2. Học kỹ năng cứng : hysys, Cad, PDMS
  3.  Hướng dẫn lộ trình học tiếng anh 6 tháng : giao tiếp, phỏng vấn xin viêcn. Các bạn có thể tham gia khóa học tiếng anh do tôi gợi ý hoặc ở một trung tâm nào theo nhu cầu và kết của của các bạn ( không bắt buộc )
  4. Học cách viết CV, cover letter phù hợp người học kỹ thuật
  5. Học cách săn việc thành công
  6. Mentor phát triển bản thân, hỗ trợ trong bất kì thời gian nào sau này.

Phí tham dự : 1,5 triệu / tháng cho khóa 5 tháng mentoring liên tục

Bạn nào quan tâm thì email về : tanshipland@gmail.com bao gồm, tên – SDT – thông tin cá nhân ( nghề nghiệp, học tập ) – dự định tương lai – lý do muốn tham gia

Dự kiến sẽ gặp gỡ và trao đổi vào khoảng 11-18/12/2016

Bắt đầu ngay sau đó 2 tuần

( Chú ý : chỉ nhận tối đa 4 bạn )